P.H.U. „APATRONIK”s.c.
Stanisław Kanik, Leszek Szymański

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Ignacego Krasickiego 31

tel. 0 33 4881481  

tel. kom. 0 602249163, 0602249327

e-mail:
phu@apatronik.pl