SYSTEMY ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI (BMS)

Systemy zarządzania dużych budynków, obiektów muszą spełniać surowe wymagania.
Konieczne jest zebranie dużej ilości informacji, ich przetworzenie i ocena w celu skoordynowania i optymalizacji
pracy danego obiektu oraz jego monitoringu.
Tylko wtedy, gdy zostaną precyzyjnie określone wszystkie parametry możliwe jest osiągnięcie celów takich jak: maksymalny komfort i niezawodne funkcjonowanie przy minimalnych kosztach. Cele te można osiągnąć dzięki systemom zarządzania firmy Landis & Staefa.

DESIGO™
System zarządzania DESIGO™ wyznacza nowe standardy. Podsystemy można szybko i niezawodnie monitorować, zarządzać
nimi oraz optymalizować ich pracę przez sieć, bezpośrednio z biura przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. W stworzeniu
tak zaawansowanego rozwiązania wykorzystano sprawdzone technologie i standardy obowiązujące na całym Êwiecie.
Co do możliwości wizualizacyjnych systemu – nikt nie mógłby żądać więcej.
UNIGYR®
System dla małych i Êrednich obiektów, oparty o koncepcje bloków funkcyjnych. Aplikacja sterująca instalacją to zestaw bloków
funkcyjnych odpowiednio ze sobą połączonych.
Różne poziomy systemu funkcjonują autonomicznie i są niezależne od siebie. Dzięki stacji operatorskiej UNIGYR INSIGHT
można monitorować systemy bezpośrednio lub za pomocą modemu.
DESIGO™ w zestawie z VISONIK®
Bez względu na zastosowanie, możliwe jest dostosowanie elastycznego systemu automatyki do różnorodnych warunków oraz typów budynku. Aplikacje dla systemów „obcych” są zintegrowane z odpowiednim poziomem w systemie, w zależności od jego wielkości i zakresu funkcjonowania. Zintegrowane systemy obsługuje się w ten sam sposób, jak systemy Landis & Staefa, a zatem ujednolicenie i współdziałanie na wszystkich poziomach systemu umożliwiają łatwy dostęp, obsługę i monitoring. Dzięki temu wszystkiemu gwarantujemy efektywność działania i możliwości rozbudowy w przyszłości.

INDYWIDUALNE STEROWNIKI POMIESZCZENIOWE

Ludzie spotykają się z przeróżnymi warunkami w pomieszczeniach, w których przebywają, czy to w domu, podczas pracy w biurze, czy też pobytu w hotelu.
Jest to nie tylko oczywiste, ale i ważne, ponieważ odpowiednie warunki panujące w pokoju mogą mieć znaczący wpływ na samopoczucie, a zatem i na efektywność pracujących w nim osób. Landis & Strefa oferuje pełen zakres produktów odpowiadających tym potrzebom.
 

TEC
Jest to szereg sterowników, które kontrolują i monitorują komfort w indywidualnych pomieszczeniach i pokojach. Sterowniki zostały zaprogramowane w standardowe aplikacje spełniające całkowicie wymagania HVAC, oferując przy tym dużą elastyczność.
DESIGO™ RX
Dzięki DESIGO™ RX Landis & Staefa może zaoferować szereg sterowników do zarządzania pomieszczeniami ze zintegrowanym systemem komfortu kontroli oświetlenia i zasłon, a wszystko to w oparciu o system komunikacji LON. Ujednolicona integracja obejmująca system zarządzania budynkiem DESIGO™ INSIGHT zapewnia przejrzystość rozwiązań w całym budynku.

 

     
powrót>>