STEROWNIKI INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Systemy kontrolne służące do obsługi budynków muszą być opłacalna inwestycją dla klientów. Dlatego też podczas
produkcji i badań nad rozwojem Landis & Staefa zwraca szczególną uwagę na to, aby wszystkie rozwiązania spełniały również przyszłe oczekiwania.
Nasze rozwiązania pomyślane są tak, aby można było je stopniowo rozbudowywać, a tym samym chronić inwestowany kapitał.
 
CLASSIC, POLYGYR JOKER
Prosty analogowy regulator do małych autonomicznych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Regulatory CLASSIC można również wyposażyć we wtykowy wskaźnik cyfrowy. Odpowiednikiem, w nowoczesnej technologii DDC jest sterownik Polygyr Joker RWX62… umożliwiający sterowanie i kontrolę małych i średnich autonomicznych instalacji.
DESIGO® 30
DESIGO® 30 to programowalne sterowniki DDC z możliwością komunikacji systemowej mające zastosowanie w kontroli temperatury, wilgotności i jakości powietrza, ciśnienia. Terminale operacyjne i narzędzia rozruchowe można zainstalować oddzielnie, w zależności od ich funkcji. Komunikacja pomiędzy sterownikami, terminalami operacyjnymi i systemami zarządzania odbywa się poprzez LON/BACnet. DESIGO® 30 jest odpowiedni dla systemów HVAC w budynkach
średniej wielkości.
AERGYR™ (3) RWI61
Sterownik DDC umożliwiający w nieskomplikowany sposób bez dodatkowych narządzi, skonfigurować i zaprogramować realizację aplikacji HVAC w pełnym zakresie.
Możliwości komunikacyjne FLN, LPB, LON/BACnet umożliwiają podłączenia go do nadrzędnych systemów INTEGRAL,
UNIGYR, DESIGO.

powrót>>