REGULATORY INSTALACJI GRZEWCZYCH

W celu zapewnienia oszczędnego zużycia ciepła w budynku, potrzebny jest niezawodny i skuteczny regulator. Oznacza to, że energia jest wykorzystywana tam, gdzie jest potrzebna, w zaprogramowanym czasie oraz we właściwej ilości.
 
SIGMAGYR® RVP200
Ten regulator, przeznaczony dla domów jedno- i wielorodzinnych, automatycznie dostosowuje się do warunków pogodowych
i wymagań użytkownika.
Efektywnie steruje źródłem dla maksymalizowania komfortu i zminimalizowania zużycia energii.
SIGMAGYR® RVL472
Regulator najnowszej generacji zapewniający najbardziej oszczędna i efektywną kontrolę ogrzewania we wszelkich budynkach,
począwszy od domów jednorodzinnych, domów mieszkalnych, biur etc. a skończywszy na budynkach użyteczności publicznej. Regulator ten jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i można go zaprogramować na cały rok z góry.
Sterowniki kompaktowe systemu UNIGYR®, typ RWM82 i PRS10
Swobodnie programowalne sterowniki DDC do sterowania pracą kotłów, stref grzewczych, wymiennikowni, z możliwością realizacji indywidualnych rozwiązań aplikacyjnych łącznie z miejscowym jak i zdalnym monitoringiem.

REGULATORY CIEPŁOWNICZE

Stosowanie systemów ciepłowniczych sprzyja ochronie środowiska. Aby zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty, Landis& Staefa oferuje szereg nowoczesnych regulatorów dla ciepłownictwa. Nasze produkty stwarzają możliwość dokładnej kontroli sterowania oraz pomiaru, zarówno w miejscu wysyłania i odbioru energii cieplnej, jak i możliwość przeprowadzania indywidualnych pomiarów zużycia ciepła oraz jego monitorowania.

SIGMAGYR® RVD130
Regulator został zaprojektowany tak, aby zoptymalizować pracę węzła ciepłowniczego przy zachowaniu wszystkich wymagań
komfortu cieplnego. Dzięki unikalnemu algorytmowi regulacji pozwala podłączyć do sieci więcej niedużych odbiorców ciepła, poprawiając jednocześnie efektywność systemu ciepłowniczego.
SIGMAGYR® RVD240
Regulator RVD240 przeznaczony jest do stosowania w lokalnych i miejskich sieciach ciepłowniczych z wymiennikowymi lub bezpośrednimi węzłami ciepła. Zapewnia regulację pogodową lub w funkcji zapotrzebowania na ciepło z ograniczeniem mocy zamówionej. Dzięki funkcji ograniczenia różnicy temperatury powrotu DRT wpływa na oszczędną eksploatację źródła ciepła i sieci rozdzielczej.
Sterownik kompaktowy UNIGYR®, typ RWM82
Swobodnie programowalny sterownik DDC realizujący aplikacje ciepłownicze będący częścią systemów monitorowania sieci. Ponadto, dzięki interfejsowi M-bus, możliwe jest uzyskanie danych zużycia ciepła z ultradźwiękowych ciepłomierzy bezpośrednio z magistrali M-Bus lub zdalnie poprzez modem.

POMIARY ZUŻYCIA ENERGII I JEJ MONITOROWANIE

Wszyscy dziś oczekują indywidualnego, rzetelnego pomiaru i rozliczenia dostarczanych mediów energetycznych. Firma Simens – Landis & Staefa produkuje i oferuje przyrządy do pomiaru ilości ciepła, ciepłej i zimnej wody, gazu i energii elektrycznej, a także systemy do zdalnego monitorowania tych przyrządów.
Ich zalety, to wysoka niezawodność i dokładność oraz szeroka funkcjonalność.

Ciepłomierze ULTRAHEAT®
Są to ciepłomierze z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu. Ponieważ nie występuje w nim ruchomy (mechaniczny)
organ pomiarowy, są to najtrwalsze i najdokładniejsze w całym okresie eksploatacji licznika.
Funkcje okresowego bilansowania ilości ciepła, miesięczna archiwizacja określonych danych czy interfejs optyczny czynią z nich wygodne dla użytkownika narządzie rozliczeń ciepła.
Dodatkowe moduły komunikacyjne umożliwiają indywidualny odczyt na większe odległości bądź włączanie setek tych ciepłomierzy w system zdalnego sterowania i monitoringu.
MEGATRON®
Dzięki znakomitej relacji parametry/cena MEGATRON®2 jest idealnym ciepłomierzem do rozliczania ciepła w pojedynczych lokalach mieszkalnych, biurowych, użytkowych, ale także w węzłach cieplnych małych domów jednorodzinnych. Oprócz bieżących wskazań posiada również funkcję okresowego bilansowania ilości ciepła i innych parametrów. Seryjnie wyposażony
jest w wyjście do sieci M-Bus lub – na zamówienie – do transmisji drogą radiową.
Jest wygodny i prosty w obsłudze.
SYNERGYR® Control
Ten inteligentny system nie tylko rejestruje zużycie ciepła ale także umożliwia regulację temperatury pomieszczenia. W budynkach wielorodzinnych oraz w nieklimatyzowanych budynkach biurowych stwarza możliwość znacznego zredukowania
zużycia ciepła, centralnego odczytu danych oraz zdalnej obsługi instalacji grzewczej.
Poza tym jest niesłychanie prosty w obsłudze i niezawodny w działaniu.

CZUJNIKI POMIAROWE

W pomieszczeniach wymagających sterylnego i czystego powietrza, laboratoriach i izolatkach muszą być spełnione surowe kryteria. Dopuszczalne są jedynie niewielkie odstępstwa od wcześniej ustalonych warunków. Landis & Staefa jest w stanie spełnić te wysokie wymagania dzięki czujnikom pomiarowym specjalnie stworzonym do tego zadania. Ponadto zapewniamy czujniki pomiarowe dla wszystkich standardowych zastosowań HVAC.

QFM/QBM/C
Zalegalizowane czujniki pomiarowe temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia oferowane są łącznie ze świadectwem
wzorcowania. Oferujemy także usługi w zakresie ponownego wzorcowania w celu zapewnienia niezbędnej niezawodności w każdym pomieszczeniu i w każdym momencie. Ten powtarzany regularnie proces atestacyjny czujników jest podstawowym kryteriów stosowanym w przemyśle farmaceutycznym oraz szpitalach.
QPA63
Aktywne czujniki kontroli jakości powietrza, CO2 lub CO2/VOC (mieszanka gazowa) jako zmienne pomiarowe. Te dwie
wartości są dostępne w oddzielnych wyjściach
Czujniki 6FL
W celu zapewnienia wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwa w przemyśle oferujemy również oporowe i aktywne czujniki
temperatury Pt100 (4…20 mA / 0…10VDC).

ZAWORY REGULACYJNE I SIŁOWNIKI


Elementami wykonawczymi systemów HVAC są zawory regulacyjne, przepustnice i siłowniki.
Kontrolowanie funkcji przepływu i odcinania przepływu możliwe jest dzięki pełnemu typo-szeregowi produktów firmy Landis & Staefa, który obejmuje technologie elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i elektromotoryczne.
Wszystkie nasze zawory, przepustnice i siłowniki są sterowane standardowymi sygnałami. Ich niezawodność, różnorodność, dokładność powodują, że miliony użytkowników na całym świecie wiedzą, że mogą zaufać naszym zaworom i siłownikom.

OpenAir™
Nowy pełny zakres typo-szereg siłowników wachliwych i liniowych do sterowania przepustnicami powietrza w układach HVAC.
Najnowsza technologia, duże doświadczenie, niezawodność, bezszmerowe działanie, łatwość montażu, zakresy 5, 10, 16, 20, 35 Nm, 125, 250, 440 N.
SDK62 z VV52
Ze względu na olbrzymie przepływy energii, na przykład w systemach ciepłowniczych, niezbędne są solidne zawory i potężne siłowniki. Warunki te spełniają zawory regulacyjne z siłownikami elektrohydraulicznymi ze sprężyną powrotną.
MXG461
Dzięki zastosowaniu unikalnego elektromagnetycznego sterowania zaworem regulacyjnym zapewniono bardzo dużą dokładność regulacji przepływu przy bardzo dużej szybkości działania w pełnym zakresie ≤niż 2 sekundy

powrót>>